taboola

“Επενδύουμε στη
γνώση, ώστε
να κάνουμε πολίτες
ικανούς να διεκδικήσουν
και να πετύχουν
σε οποιοδήποτε
εργασιακό
περιβάλλον”

elearning

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Εκπαίδευση ενηλίκων, σύμφωνα με τον όρο της Ευρωπαϊκής ένωσης ορίζεται ως η Δια Βίου Μάθηση και είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία παντός περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου και αφορά:

 1. την τυπική εκπαίδευση ή όχι, ή
 2. για την διεργασία εκείνη που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήµια, ή
 3. αφορά την μαθητεία- πρακτική εξάσκηση.

Βάσει των διαδικασιών αυτών οι ενήλικες επιτυγχάνουν να:

Α. αναπτύσουν τις ικανότητές τους,

Β. εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους,

Γ. βελτιώνουν τα τε¬χνικά και επαγγελµατικά τους προσόντα ή να τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση

Δ. τονώνουν την αυτοεκτίμησή τους

Ε. επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην στάση ή τη συµπεριφορά τους µε τη διπλή προο¬πτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής τους σε µία εναρµονισµένη και αυτοδύναµη κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη

 

Διαβατήριο στο ταξίδι με προορισμό την καριέρα!

Παγκοσμίως το επαγγελματικό γίγνεσθαι επιβάλλει την παρουσία στελεχών με πιστοποιημένα ανταγωνιστικά προσόντα στην αγορά εργασίας και στον ΑΣΕΠ.
Μέσα από

 • Ετήσια
 • Ταχύρυθμα - 3μηνών

προγράμματα, ανάλογα με το αντικείμενο ενδιαφέροντος, στοχεύουμε στην ολοκληρωμένη εκπαιδευση των σπουδαστών μας, σε εφαρμογές που κατέχουν κυρίαρχη θέση στην καθημερινότητα κάθε επαγγελματία, αλλά και σε εξειδικευμένες εφαρμογές που αποτελούν εργαλείο βελτιστοποίησης.
Υλοποιούμε προγράμματα που αφορούν στη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή MS Office σε

 • ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Core
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Expert

Αλλά και εξειδικευμένα προγράμματα:

 • CAD
 • Web Starter
 • Επεξεργασία Ιστοσελίδων
 • Image Maker
 • Επεξεργασία Εικόνας
 • Ασφάλεια
 • Προγραμματισμός Έργου
 • Social Media

Είμαστε εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης του ECDL

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Core

 1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 2. Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
 3. Επεξεργασία Κειμένου – Microsoft Office Word
 4. Υπολογιστικά Φύλλα - Microsoft Office Excel
 5. Βάσεις Δεδομένων - Microsoft Office Access
 6. Παρουσιάσεις - Microsoft Office Power Point
 7. Υπηρεσίες Διαδικτύου

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Expert

Tο επίπεδο Expert αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις τέσσερις (4) αυτές ενότητες και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα.

 1. ECDL Expert | Επεξεργασία Κειμένου
 2. ECDL Expert | Υπολογιστικά Φύλλα
 3. ECDL Expert | Βάσεις Δεδομένων
 4. ECDL Expert | Παρουσιάσεις

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι Πιστοποιήσεις αυτού του Επιπέδου, βοηθούν τους επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής και της Εκπαίδευσης να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, αλλά και να τις αποδείξουν με διεθνώς αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις.

CAD

Τα εξειδικευμένα τμήματα χρήσης εφαρμογών CAD παρέσχουν τη δυνατότητα χρήσης των  χαρακτηριστικών λειτουργίών εφαρμογών CAD, σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων. Απευθύνονται
o    Σε επαγγελματίες αρχιτέκτονες και μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο ψηφιακού σχεδιασμού 2D
o    Σπουδαστές και φοιτητές τεχικών σχολών

Web Starter Editing

Τα εξειδικευμένα τμήματα βασικών γνώσεων δημιουργίας και επεξεργασίας ιστοσελίδων περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για κατανόηση των κύριων εννοιών δημοσίευσης ιστοσελίδων καθώς και τους τρόπους δημιουργίας και επεξεργασίας τους. Τα προγράμματα χρησιμοποιούν δημοφιλείς εφαρμογές Web Editing

Επεξεργασία εικόνας

Η αντικατάσταση της αναλογικής εικόνας από ψηφιακής μορφής εικόνες, έδωσε πληθώρα δυνατοτήτων επεξερασία κάθε φωτογραφικού στιγμιότυπου και βίντεο.

Ο κόσμος της ψηφιακής εικόνας αποτελεί πρόκληση για κάθε ηλικία.

Εικόνες που ταξιδεύουν μέσω διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, ποιότητα που αποδίδει πιστά και ίσως και πιό γλαφυρά την πραγματική αποτύπωση είναι κάποια από τα δεδομένα που καθυστούν τα εξειδικευμένα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας απαραίτητα και εντυπωσιακά.

Τα εξειδικευμένα τμήματα επεξεργασίας εικόνας, βασίζονται στα πιό δημοφιλή προγράμματα της αγοράς.

Ασφάλειας Συστημάτων

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης ενδιαφέροντος του σύγχρονου ανθρώπου από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και η ταχύτατη εξέλιξη του, έφερε τον χρήστη, απέναντι στη νέα αυτή πραγματικότητα, εκτεθιμένο και απροετοίμαστο.

Βασικό όπλο απέναντι στους διάφορους κινδύνους που καθημερινά ελοχεύουν είναι η γνώση και η πρόβλεψη.

Τα εξειδικευμένα τμήματα Ασφάλειας Συστημάτων στοχεύουν στο να μπορεί ο κάθε χρήστης να κατανοεί τις βασικές έννοιες που αφορούν στη σημασία των ασφαλών πληροφοριών και δεδομένων, στη φυσική ασφάλεια καθώς και στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την προστασία του Η/Υ και του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώ θα εξοικειωθεί με τις έννοιες της ηλεκτρονικής ασφάλειας τόσο σε συσκευές όσο και στο Διαδίκτυο.

Προγραμματισμός Έργου

Η δυνατότητα για μία ευέλικτη λύση μίας οργανομένης εφαρμογής, ακόμα και μέσω Internet, για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων (PPM) και καθημερινώ  εργασιών, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.

Τα εξειδικευμένα τμήματα εφαρμογών Προγραμματισμού Έργου παρέχουν τη γνώση για να οργανώστε τα έργα σας, να παρακολουθήστε και να κοινοποιήστε την πρόοδό σας με ανανεωμένες αναφορές.

Τα εξειδικευμένα τμήματα Προγραμματισμού Έργου, βασίζονται στα πιό δημοφιλή προγράμματα της αγοράς.

Social Media

Η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία αλλά και κοινωνικοποίηση, κατέστησαν τα κοινωνικά δίκτυα μέσω αλλά και σκοπό.

Όλοι γνωρίζουμε τους όρους Like, Follow, Share, Add και πολλούς άλλους που είναι πλέον βασικές λέξεις στο λεξιλόγιο του 21ου αιώνα.

Σύμφωνα με επίσημες μελέτες τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή, την ενημέρωση, την κατανομή των πόρων, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς η νέα διαδικτυακή εποχή (Web 2.0) αναδεικνύει καινούργιες μορφές πολιτισμού και μάθησης.

Τα εξειδικευμένα τμήματα Κοινωνικών Δικτύων στόχο έχουν να ενημερώσουν και να προετοιμάσουν τους φίλους των κοινωνικών δικτύων για τη χρήση, λειτουργία, ιδαιτερότητες αλλά και κινδύνους τους.


footerlogo

Πνευματικά δικαιώματα Salevris © 2013, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος


κατασκευή ιστοσελίδων | web design: ClickMedia